About UDA

URBAN DESIGN ARCHITECTURE – Thiết Kế Kiến Trúc Đô Thị UDA

Kiến Trúc – Câu chuyện được bắt đầu với những nét phác thảo đến từ Nhu Cầu và kết quả hãy cho ánh sáng và gió lên tiếng.

UDA – một tập thể cùng làm việc sáng tạo, đã được củng cố qua nhiều năm. Con người luôn là chủ đạo trong thiết kế, là sự kết hợp hài hòa giữa không gian với yếu tố tự nhiên, chất liệu chắt lọc với các chi tiết tinh tế, tỉ mỉ. Đó là nguyên tắc thiết kế – UDA.