Chi tiết định mức cơ sở trong xây dựng cơ bản của NĐ68/2019

Chi tiết định mức cơ sở trong xây dựng cơ bản của NĐ68/2019

Danh mục định mức được xác định trên cơ sở phân loại danh mục dựa trên đối tượng, sản phẩm xây dựng. Định mức cơ sở được cấu trúc thành 5 cấp như sau:

Cấp 1: Phân loại công trình, gồm 06 loại sau

Loại 1: gồm định mức cho các đối tượng sản phẩm xây dựng là công tác xây dựng chung trong quá trình xây dựng các loại hình công trình

Năm loại còn lại (05): gồm định mức cho các đối tượng sản phẩm xây dựng là công tác xây dựng có đặc điểm, yêu cầu kỹ thuật riêng cho từng loại công trình theo quy định về phân loại, phân cấp công trình của pháp luật xây dựng gồm:

  • Công trình dân dụng (dạng nhà);
  • Công trình giao thông;
  • Công trình hạ tầng kỹ thuật;
  • Công trình công nghiệp;
  • Công trình nông nghiệp, nông thôn.

Cấp 2: Phân loại nhóm công trình

Phân cấp 5 loại công trình thành các nhóm công trình trong từng loại công trình. Ví dụ trong loại “Công trình dân dụng (dạng nhà)” bao gồm các nhóm: công trình dân dụng kết cấu bê tông cốt thép; công trình đường bộ; đường sắt; công trình hầm ngầm giao thông; công trình đập thủy lợi, thủy điện trọng lực đất, trọng lực bê tông; nhà máy nhiệt điện; công trình tuyến ống/cống; công trình cảng, bến đường thủy…

Cấp 3: Phân loại hạng mục, bộ phận, kết cấu công trình

Trong mỗi nhóm công trình, tiếp tục phân cấp theo hạng mục, bộ phận kết cấu công trình. Ví dụ trong nhóm “công trình dân dụng kết cấu bê tông cốt thép” bao gồm các hạng mục, bộ phận kết cấu công trình: Móng, cột, vách, dầm, sàn; mố, trụ cầu, dầm cầu;…

Cấp 4: Phân loại công tác xây dựng

Trong mỗi hạng mục, bộ phận kết cấu công trình, tiếp tục phân loại công tác xây dựng. Ví dụ trong hạng mục “Móng” bao gồm các công tác: bê tông; cốt thép, ván khuôn;…

Cấp 5: Phân theo công nghệ, biện pháp thi công áp dụng

Trong mỗi công tác xây dựng, tiếp tục phân loại công nghệ, biện pháp thi công áp dụng. Ví dụ trong công tác xây dựng “bê tông” bao gồm: bê tông đổ bằng bơm tự hành; đổ bằng cẩu; ván khuôn thép; ván khuôn gỗ phủ phim…

Đổ bê tông sàn

Mặt bằng tổng thể là gì?

Mặt bằng tổng thể là gì? Mặt bằng tổng thể là bản vẽ hình chiếu bằng của các công trình trên khu đất xây dựng. Nó thể hiện vị trí các công trình với hộ thống…