Đầm Vọng – project2018

Đầm Vọng – project2018

UDA project 2018

Dự án: Đầm Vọng diện tích 7ha, mô hình xây nhà đắp đất
Địa điểm: huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng theo quy hoạch được thiết kế với nhiều hạng mục giải trí, cảnh quan sân vườn, tiểu cảnh sân vườn và các công trình chức năng trên đất: hồ nước, nhà, hoa viên… bố trí cây cảnh, thảm cỏ

Đầm Vọng diện tích 7ha huyện Sóc Sơn TP.Hà Nội Đầm Vọng diện tích 7ha huyện Sóc Sơn TP.Hà Nội Đầm Vọng diện tích 7ha huyện Sóc Sơn TP.Hà Nội Đầm Vọng diện tích 7ha huyện Sóc Sơn TP.Hà Nội