Gammer Beer Q1-2

Gammer Beer 107 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Tiêu đề: Gammer Beer Q1-2
Alt: Gammer Beer 107 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

UDA - project2015 Gammer Beer 107 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Media - Gammer Beer - project2015:

Quý khách có nhu cầu thiết kế kiến trúc, bản vẽ, giám sát thi công, quy hoạch cảnh quan… xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Các kỹ sư xây dựng và thiết kế kiến trúc của chúng tôi thiết kế mặt bằng tổng thể, kết cấu, sắp xếp bố trí… phù hợp với không gian và yêu cầu của quý khách.