KingDom Lê Văn Hưu – project2016

KingDom Lê Văn Hưu – project2016

UDA – project 2016

Kingdom Beer Club – Lê Văn Hưu – Beer club

26 – 28 Lê Văn Hưu, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Quy mô:

Tầng 1 – KingDom BeerClub

Tầng 2 – KingDom BBQ