IAM
UDA – project 2021
Địa điểm: Đà Nẵng
Diện tích khu đất: 1000m2
Diện tích xây dựng: 358 m2
Tư vấn thiết kế kiến trúc: UDA – Urban Design Architecture
Tư vấn thiết kế nội thất: Daan Interior
Tham gia thiết kế: Vũ Phú Hùng, Phạm Phan Uyển Đan, Huỳnh Sa, Thanh Ngọc
Chủ nhiệm thiết kế: Architects Kot – 0977681333

Những hình ảnh mô phỏng cho dự án năm 2021 – Biệt thự nghỉ dưỡng