TT House – project 2017

TT House – project 2017

UDA – project 2017

Chủ Đầu Tư: anh Toàn chị Tâm
Diện Tích: 100m2
Tổng Diện Tích Sàn: 575m2
Địa Chỉ: Thị Trấn Đông Anh TP Hà Nội

Nhà ở Chủ Đầu Tư: anh Toàn chị Tâm Thị Trấn Đông Anh TP.Hà Nội Nhà ở Chủ Đầu Tư: anh Toàn chị Tâm Thị Trấn Đông Anh TP.Hà Nội Nhà ở Chủ Đầu Tư: anh Toàn chị Tâm Thị Trấn Đông Anh TP.Hà Nội Nhà ở Chủ Đầu Tư: anh Toàn chị Tâm Thị Trấn Đông Anh TP.Hà Nội Nhà ở Chủ Đầu Tư: anh Toàn chị Tâm Thị Trấn Đông Anh TP.Hà Nội Nhà ở Chủ Đầu Tư: anh Toàn chị Tâm Thị Trấn Đông Anh TP.Hà Nội Nhà ở Chủ Đầu Tư: anh Toàn chị Tâm Thị Trấn Đông Anh TP.Hà Nội